Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejZamknij komunikat
Aktualności
BIoForum 2017 w Łodzi
BIoForum 2017 w Łodzi

05.2017

 

BioForum 2017 w Łodzi

 

ExecMind miał ogromną przyjemność być uczestnikiem jednego z największych wydarzeń biznesowych w Life Science w Polsce organizowanych co roku w Łodzi. W tym roku tematyka dotyczyła współpracy między Europą a USA.

 

Wyjazd odbył się w ramach projektu pt. „PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.03.01-12-0121/16-00. Wyjazd został zorganizowany za pośrednictwem naszego Partnera, Klastra LifeScience Kraków. 

Kariera w Life Science - wywiad w kwartalniku biotechnologia.pl
Kariera w Life Science - wywiad w kwartalniku biotechnologia.pl

04.2017 

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym przez największy kwartalnik "Biotechnologia.pl" dotyczący sektora Life Science w Polsce.  O rynku pracy opowiada Karolina Jarosińska, założycielka ExecMind. 

 

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/poszukiwany-poszukiwana-rekrutacja-w-branzy-life-science,16996

 

Nowa siedziba ExecMInd
Nowa siedziba ExecMInd

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, iż wraz z końcem 2016 r. przenieśliśmy naszą siedzibę do prestiżowego nowoczesnego kompleksu  biurowców w Parku Life Science w Krakowie. Jesteśmy bardzo dumni z tego, iż staliśmy się częścią społeczności Life Science, która współtworzy ekosystem współpracy. 

Chcielibyśmy razem z naszymi Partnerami i Klientami wspólnie tworzyć przyszłość segmentu Life Science.

TedMed 2016
TedMed 2016

17.11.2016

 

My się już zarejestrowaliśmy, a Ty?

 

Już po raz trzeci, Klaster Life Science w Krakowie transmituje prosto z Palm Sprins w USA TedMed, który rewiduje nasze wyobrażenia na temat medycyny i zdrowia. 

Czym jest TEDMED? To niezależna edycja niezwykle popularnej konferecji TED poświęcona "ideom wartym rozprzestrzeniania". Według statystyk, TED talk zostaly obejrzane online ponad 2 miliardy razy na całym świecie. 

Więcej informacji znajdziesz w linku:

 

http://lifescience.pl/aktualnosci/tedmed-2016-life-w-krakowie/

Sukces konferencji Life Science Open Space 2016
Sukces konferencji Life Science Open Space 2016

17.11.2016

 

Life Science Open Space 2016 odbyło się w dniu 20 października 2016r. w ICE Centrum Kongresowym w Krakowie.

 

Formuła konferencji umożliwiała uczestnikom aktywny udział przede wszystkim przez indywidualne spotkania w ramach networkingu, przez zaprezentowanie się w sesjach tematycznych:


 • Telemedycyna;
 • Innowacyjny Szpital;
 • Druk 3D w Medycynie;
 • Nowoczesna Diagnostyka i Terapia;
 • Nowe Technologie i Urządzenia Terapeutyczne;
 • Badania nad lekami;
 • Aktywne i Zdrowe Życie, Srebrna Gospodarka;
 • StartUp Scena; Zdrowa Żywność i Żywienie;
 • Praca w Life Science;
 • Nowoczesne, Zrównoważone Rolnictwo;
 • Środowisko oraz Biogospodarka/Circular Economy,

 

jak również przez prezentację na własnym stoisku.

 

Prezentacje tematyczne dzieliły się na kategorie:

 

 • Open Innovation,
 • Demo/Premiera,
 • Wydarzenie,
 • Praca,
 • StartUp
 • oraz Wyzwanie.

 

Dodatkowo uczestnicy mieli szansę na udział w towarzyszących Konferencjach „Perspektywy” – Biogospodarka oraz Badania nad lekami.

 

W Life Science Open Space 2016 uczestniczyło prawie 320 osób.

 

Obecni byli przedstawiciele zarówno Partnerów Klastra LifeScience Kraków, jak i osoby do tej pory z Klastrem nie związane. Spotkać można było partnerów do rozwoju innowacyjnych projektów, pasjonatów i użytkowników technologii i innowacji dla zdrowia i jakości życia.

 

Do organizatora LSOS 2016 wpłynęło 61 abstraktów, w trakcie ich weryfikacji 2 osoby zrezygnowały, natomiast 6 abstraktów zostało odrzuconych. Do udziału w konferencji zakwalifikowało się 51 prezentacji, po kilka na każdą sesję tematyczną. Największą popularnością cieszyły się tematy związane z medycyną i startupami w life science.

 

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora Zarządzającego Klastrem LifeScience Kraków - Pana Kazimierza Murzyna, który przywitał wszystkich gości oraz powiedział kilka słów o Klastrze LifeScience Kraków.

Następnie oddał głos Nidhi Chaudhary (VP), która poprowadziła wykład otwierający na temat platformy HeroX. Jest to platforma, służąca do tworzenia wyzwania dotyczącego jakiegoś problemu, zbudowania wokół tego wyzwania społeczności i aktywowania okoliczności, które mogą prowadzić do innowacyjnego rozwiązania.

 

Uczestnicy konferencji mieli do wyboru trzy równoległe sesje prezentacji.

W sali Dunajec odbywały się sesje wpisujące się w tematykę medycyny, w sali Wisła dotyczące startupów, pracy, żywności oraz środowiska, natomiast w sali Kameralnej toczyły się konferencje Perspektywy.

 

Konferencje „Perspektywy” Biogospodarka oraz Badania nad lekami organizowane były we współpracy z Jagiellońskim Konsorcjum Naukowo-Biznesowym dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych (KNOW CELL-MOL-TECH), a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Na konferencji poświęconej Biogospodarce przedstawiono Regionalną Strategię Innowacji i Inicjatywę Awangarda – omówiono jej działania oraz wszystkie pilotażowe projekty. Nie zabrakło informacji o wspólnym przedsięwzięciu na rzecz Bioprzemysłu, którego twórcą i realizatorem jest BBI JU oraz oceny obecnego stanu biogospodarki w Małopolsce, dokonanej na podstawie danych zebranych w ramach raportu dotyczącego charakterystyki małopolskiego rynku biogospodarki.

 

Szeroko przedstawiono współpracę w ramach działań konsorcjum CELL-MOL-TECH. Na koniec rozbrzmiała dyskusja na temat najlepszego programu dla biogospodarki w Małopolsce. Prelegenci Konferencji Badania nad lekami zaprezentowali dane zebrane w ramach raportu dotyczącego charakterystyki rynku badań nad rozwojem leków w województwie małopolskim. Przedstawili możliwości uzyskania dofinansowania i wsparcia mentorskiego dla przedsiębiorstw z ramienia Konsorcjum Cell-Moll-Tech. Poruszyli temat współpracy nauki i biznesu. Zaprezentowali wnioski dla sektora nauki oraz sektora przedsiębiorstw i rządu dotyczące współdziałania firm i ośrodków naukowych. Przedstawili ogólnie potencjalne pola współpracy w branży drug discovery m.in. wspólne tworzenie programów nauczania i transfer technologii. Ponadto zaproponowali kilka pomysłów na aktywizację kooperacji nauki i biznesu w Małopolsce.

 

Pierwsza sesja tematyczna panelu poświęconego medycynie, której przewodniczył Jarosław Bułka z Silvermedia, obejmowała zagadnienia związane z Telemedycyną. Prezentacje, głównie z kategorii DEMO, dotyczyły m.in. czujników wearable, koordynowanej opieki zdrowotnej, przychodni telemedycznej oraz ogólnie korzyści płynących z rozwiązań mHealth.

 

Sesja dotycząca Innowacyjnego Szpitala, prowadzona przez Kamila Kipiela z CTTP Sp.z.oo oraz Medical Simulation Technologies, zawierała wystąpienia z kategorii DEMO i Open Innovation. Uczestnicy wysłuchali m.in. prelekcji na temat redukcji zakażeń szpitalnych, Centrum Badawczo – Rozwojowym w Szpitalu Geriatrycznym, Prodrobocie – specjalnym robocie rehabilitacyjnym oraz innowacyjnym symulatorze echokardiografii przezprzełykowej.

 

Panel Druk 3D w Medycynie, który moderowali Justyna Skowyra oraz Effiom Uman-Ntuk z Printed Health został zdominowany przez premiery. Omówiono druk 3D w diagnostyce i terapii medycznej oraz innowacyjne wkładki do butów drukowane metodą 3D.

 

Izabela Czeremcha z Medsilesii przewodniczyła sesjom Nowoczesna Diagnostyka i Terapia oraz Nowe Technologie i Urządzenia Terapeutyczne. Przedstawiono w nich propozycje współpracy związanej ze spektrometrią mas w diagnostyce predykcyjnej oraz przeciwciałami posiadającymi swoistość do diagnostyki nowotworów. Zaprezentowano premierowe urządzenia - trenażery laparoskopowe, materiały do wspomagania systemu serca oraz platformę archiwizującą dane z urządzeń wszczepialnych pacjentów z niewydolnością serca.

 

Sesja Badania nad lekami prowadzona przez Dominika Czaplickiego z JCET dała możliwość zapoznania się z narzędziami IT dla badań klinicznych oraz przybliżyła warunki podjęcia współpracy z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków.

 

Marzena Rudnicka z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przewodniczyła sesji Aktywne i Zdrowe Życie, Srebrna Gospodarka. Najwięcej wystąpień dotyczyło premier – sztuczna inteligencja Watson, patent na dobre i na złe, jakość usług i produktów fundamentem srebrnej gospodarki. Uczestnicy zaproszeni zostali także na Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki oraz rzucono im wyzwanie dotyczące konkursu w ramach „Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych”.

 

Sesji Startup Scena przewodniczył Roland Kozłowski z LSBC Life Science Business Consulting. Wysłuchaliśmy 8 prezentacji, z czego połowa przedstawiona została przez startupy, natomiast pozostałe przez ekspertów, którzy podpowiedzieli jak zdobyć dofinansowanie na dany projekt. Prezentacje startupów dotyczyły – pregnabitu, meducitu – przewodniku po zdrowiu, edukacji włączającej oraz inteligentnego kosza na śmieci.

 

Sesja Zdrowa Żywność i Żywienie – prowadzona przez Pawła Glibowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawiła zagadnienie z kategorii współpraca – badania nad rozwojem suplementów diety na bazie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz premierę - produkt ARONIA+.

 

Karolina Jarosińska z ExecMind prowadziła sesję Praca w Life Science. W ramach niej mogliśmy usłyszeć prelekcję firm poszukujących pracowników, stażystów lub praktykantów. Usłyszeliśmy o możliwości kariery w firmie Selvita, Ardigen, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Biophage. Mieliśmy także szansę wysłuchania jak ważne są warsztaty i coaching jako wsparcie ekosytemu nauki, a także o planowaniu kariery dla profesjonalistów.

 

Panel Nowoczesne, Zrównoważone Rolnictwo oraz Środowisko moderowane zostały przez Roberta Witkowicza z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pierwsza z nich dotyczyła zagadnień premierowych dotyczących rozwoju rolnictwa na podstawie działań ARR oraz rolnictwa ekologicznego dla prośrodowiskowego i gospodarczego rozwoju Karpat. Kolejna zdominowana została przez kategorię Open Innovation – szczegółowo omówiono znaczenie pola elektromagnetycznego dla organizmów żywych, metodę zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz zaproszono do współpracy przy tych projektach. W kategorii demo przedstawiono narzędzie do obliczania śladu węglowego CO2Shoe.

 

Ostatnią sesję dotyczącą Biogospodarki/Circular Economy poprowadził Janusz Kahl z South Poland Cleantech Cluster. Zdominowana została przez premiery – przedstawiono innowacyjną technologię magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych oraz mieszankę TraceMix. Zaproszono także do współpracy przy projekcie dotyczącym naturalnych kwasów karboksylowych jako nowego surowca dla przemysłu chemicznego.

 

Przerwy networkingowe pozwoliły uczestnikom na zawarcie nowych znajomości i podejmowania rozmów, zainspirowanych niejednokrotnie wygłaszanymi prezentacjami. Sukcesem całego przedsięwzięcia, oprócz możliwości wysłuchania prezenterów, była sposobność poznania ludzi aktywnie działających w branży life science, ale również niezwiązanych zawodowo z branżą.

 

W trakcie przerw między prezentacjami uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia dwudziestu dwóch stoisk wystawczych, na których partnerzy Klastra i zaproszeni goście prezentowali osiągnięcia swojej firmy/instytucji, określali perspektywy związane z rozwojem i zachęcali do podjęcia współpracy.

 

Najlepszych prelegentów nagrodzono w trzech kategoriach.


 • Za „najlepszą prezentację” uznano wystąpienie Jakuba Lubońskiego z firmy BIN-e, pt. „BIN-e, Inteligentny kosz na śmieci”. Przedstawione urządzenie służy do automatycznej segregacji śmieci, które samo rozpoznaje obiekt, sortuje je do właściwej komory, kompresuje oraz komunikuje się z użytkownikami i służbami porządkowymi. Nagrodę tę przyznali uczestnicy, którzy podczas trwania konferencji mogli oddawać głosy na swoich faworytów.


 • Nagrodę za „Najlepszy przykład praktycznego podejścia do koncepcji Open Innovation” otrzymał Krzysztof Pawlak z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za prezentację pt.” Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe”. W związku z wejściem nowej ustawy dotyczącej wykorzystywania zwierząt do badań laboratoryjnych Pan Krzysztof przedstawił ofertę współpracy dla instytucji spełniających kryteria, dzięki którym mógłby prowadzić eksperymenty. Takiej instytucji zostałby przyznany grant i byłyby wydane wspólne publikacje. Nagroda została przyznana przez Fundację Klaster LifeScience Kraków.


 • W tym roku po raz pierwszy została przyznana nagroda specjalna dla StartUpów - możliwość zaprezentowania się przed Funduszami Inwestycyjnymi podczas Międzynarodowej Konferencji Finansowanie w LifeScience w dniu 27 października 2016 w Krakowie. Nagrodę zdobył Michał Ryś z firmy DrOmnibus za prezentację pt.” Edukacja Włączająca - kompleksowy system wspierający terapię i edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami”. Nagrodę przyznał Roland Kozłowski z Life Science Business Consulting oraz Kazimierz Murzyn z Klastra LifeScience Kraków.

 

 

Po konferencji odbyła się uroczysta Gala z okazji 10-lecia Klastra „Zgęstek Nauk o Życiu”. Mogliśmy posłuchać występu Startupów muzycznych pod dyrekcją Wojciecha Groborza. Galę prowadził Mieczysław Czuma, słynny krakauer, autor książki opisującej dzieje i ewolucję nauk o życiu w Małopolsce.

 

Galerię zdjęć z Life Science Open Space 2016 można oglądnąć na www.bit.ly/LSOS2016-konferencja i www.bit.ly/LSOS2016-gala

Współpracujemy z
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
Copyright 2015 @ execmind.com
strony internetowe kraków